Стъклени подложки

№ по ред Размер /мм/ на подложката Цена /лв./
25 6 х 600 х 850 35.00
26 6 х 650 х 900 45.00
27 8 х 600 х 850 47.00
28 8 х 650 х 900 52.00
29 6 х 650 х 900 – r 325 42.00
30 6 x 950 x 1100 – r 550 55.00
31 8 х 600 х 850 сива 62.00
32 8 х 650 х 900 сива 70.00
33 Подложка за ъглова камина 50.00