Стъкла

Стъкла за камини Прити
№ по ред Размер /мм/ на стъклокерамика Цена /лв./
1 135 х 160  10.00
2 180 х 300 25.00
3 180 х 300 /закалено/ 5.00
4 225 x 330 /закалено/ 6.00
5 225 х 330  35.00
6 250 х 280  30.00
7 525 х 300 70.00
8 430 х 280 50.00
9 500 х 280 60.00
10 205 x 280 R 305 63.00
11 280 х 330 R416 120.00
12 500 x 330 70.00
13 200 x 240 20.00
14 400 x 300 50.00
15 300 x 262,5 35.00
16 Φ 70 8.00
 
Стъклокерамика – поръчка по размер 0,06 лв. / см2