Избор на камина

За да направите правилен избор е необходимо да решите коя от функциите на нашите продукти отговаря най-пълно на вашите нужди:

 • За отопление на една стая, на няколко стаи, на няколко етажа или само за декор.
 • В стая или в нежилищно помещение трябва да бъде горивния уред.
 • За приготвяне на храна – на жар, на плоча, във фурна.
 • За допълване на интериор в модерен или старинен стил.

За изчисляване на необходимата мощност трябва да се има предвид, че за отоплението на 1 куб. м. е необходима мощност от 25 до 180 Вт в зависимост от изложението, изолациите, от уплътнението на дограмите, от външната температура, скоростта на ветровете и времето, за което е необходимо да се постигне топлинен комфорт.

За да планирате необходимото количество гориво се използват следните приблизителни данни:

 • Калоричност на сухи дърва – от 3 до 4 кВт.ч./кг.
 • Калоричност на черни каменни въглища – от 6 до 7кВт.ч./кг.
 • Загуби при изпарение на водата от влажно гориво от 1 до 1,5 кВт.ч./литър

Най-общо изборът може да бъде по следния начин:

 • Ако сте сам, или сте двама в малко жилище вземете печка Прити Мини, Прити К1 или К2, К22, Прити S1 или S2, или Прити с Фурна.
 • Ако сте трима-четирима вземете камина с водна риза – Прити S1 или S2, Прити K1 CP или K2 CP, или K22 CP.
 • Ако отоплявате 100 – 140 кв. м или 80 кв. м на първия етаж, вземете Прити S3 W17, S3 W21, FG W18, или WD W15.
 • Ако отглеждате домашни животни обърнете внимание на готварските печки.
 • Ако в семейството Ви сте пет или шест души и живеете на два етажа вземете си Прити S3 W21, WD W24, WD W29, FG W20 или котле.
 • Ако имате просторно жилище с голям комин и желаете неповторим интериор, изберете си камера за вграждане.

Допълнително помощ за избора можете да получите от нашите партньори или монтажни групи.