Проблеми с комина

Съвременните уреди на твърдо гориво, като всяко друго домашно оборудване, работят
удовлетворително, когато са правилно подбрани и свързани. Тогава е малко вероятно да се появят
каквито и да са проблеми. Срещат се обаче случаи, когато се появява проблемът със задимяването.

Проблемите с дима и лошата тяга са породени от лошото проектиране и строителство на комина
– недостатъчни размери и неблагоприятно разположение.

В тази брошура (Problemi_s_komina) може да намерите вероятните причини и решения.